سیلیس, سیلیس درجه دو, سیلیس درجه یک, کربنات کلسیم

سیلیس در سنگ مصنوعی

کاربرد سیلیس در سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی (Artificial stone) که یکی از کالاهای با ارزش و پرکاربرد در نمای داخلی و خارجی ساختمان ها محسوب می شود که ترکیبی از سنگ‌ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر است و این نوع سنگ نسبت به سنگ طبیعی دارای درجه سختی بیشتری است.

 

تاریخچه سنگ مصنوعی

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هایی از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یونانیان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش می دادند. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.

 

مواد تشکیل دهنده:

مواد تشکیل دهنده آن شامل ترکیباتی نظیر سیمان و افزودنی های پلیمری، ضایعات معدن، ماسه، سیمان، پودر سنگ تشکیل می شود که در نهایت به این ترکیب؛ پودرسیلس اضافه می شود. پودرسیلیس به دلیل مواد تشکیل دهنده سنگ مصنوعی موجب افزایش مقاومت فشاری،افزایش مقاومت کششی، چسبندگی و جمع شدگی در سنگ مصنوعی می شود

است که سبب کاهش وزن و نصب سریع تر در آن ها خواهد شد. ایده ساخت آن به واسطه افزایش زیبایی و تنوع طرح و رنگ در نمای های داخلی و بیرونی ساختمان ها، سنگ فرش و کف پوش ها و همچنین محوطه سازی های بیرونی پدید آمد.رنگدانه های اكسید آهن رنگ مورد نظر را به سنگ مصنوعی می دهد. تركیبی كه از این راه به دست می آید در قالبهایی ریخته میشود كه دارای نقش و نگارهای سنگهای طبیعی میباشند و به این سنگ ها سیمایی كاملا طبیعی می دهد.

مزایای استفاده از سنگ مصنوعی:

 •  به سادگی تمیز می شود
 • ضد گرد و خاک است امکان نفوذ مایعات در آن کم است.
 • در برابر ضربه مقاومت دارد و در مقایسه با سنگ یا پلیمر، توانائی ضد خش بودن آن قوی تر است.
 • در برابر گرما و حرارت مقاومت خوبی دارد.
 • یکی از متریال مقاوم در برابر آتش است.
 • می توان در آن حفره هایی را برای عبور دادن لوله، سیم های برق و… قرار داد.
 • برای ایجاد تناسب با سایر اتصالات میتوان در سنگ مصنوعی به راحتی شیارهائی را قرار داد،می توان سنگ مصنوعی را در یک قسمت کوچک ساخت و بنابرآن، مشکلات داشتن بلوک های بزرگی از سنگ برای سردر ها از بین میرود.
 • میتوان سنگ مصنوعی را مستحکم تر از سنگ های طبیعی ساخت.
 • از نظر اقتصادی به صرفه تر است.
 • پایداری و دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی دارد.
 • در سنگ مصنوعی همواری یکدست وجود ندارد. در نتیجه، لازم نیست نگران نگهداری سنگ مصنوعی با توجه به بستر هموار سنگ های طبیعی باشیم.

معایب سنگ مصنوعی:

 • در زمستان نیز دمای آن دچار افت شده و سرد می شود
 • قیمت بالای آن نسبت به سنگ طبیعی
 • سنگ مصنوعی با اینکه شکل منحصربفردی دارد اما احساس واقعی بودن سنگ را نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *